Danske produkter til norske forbrukere

Om oss

Historie: Martin Nielsen startet i 2005 firmaet Nill pipe.

Firmaet har siden start løst diverse vvs- og sprinkleroppgaver i Norge. Både som underleverandør og som hovedentreprenør på vvs-siden.

I 2014 bød muligheten seg for en utvidelse av virksomheten til også å omfatte diverse smedoppgaver.

Valget ble å starte en avdeling i Danmark med henblikk på stålbransjen. Virksomheten har i dag også eksport til Norge av stålkonstruksjoner. Firmaets navn er Mn steel og daglig leder er Martin Thorup.

Virksomheten har innledet et samarbeid med firmaet Hadsten Smede og Maskinværksted A/S, som gir en unik mulighet til å tilby et bredt varesortiment.

Danske produkter til norske forbrukere –  NILL PIPE:  vvs-/sprinklerfirma  – MN STEEL: smie / montering / salg

Hedehusene 32 | 8450 Hammel, Danmark | Tlf: +45 2871 9578 | Mail: thorup@mn-steel.dk